2002-12-11 14:33:10# 128. lþ.#F 51.#7. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 14:33:45| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (viðurlög, skilaskylda). --- Þskj. 417, nál. 616.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:33]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.