2002-12-11 14:33:47# 128. lþ.#F 51.#8. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 14:34:53| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (innheimta, skuldajöfnun o.fl.). --- Þskj. 418, nál. 618.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:34]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 618 samþ. með 43 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.