2002-12-11 14:34:55# 128. lþ.#F 51.#9. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 14:35:32| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 428. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 554, nál. 631.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:35]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.