2002-12-11 14:46:43# 128. lþ.#F 51.#19. fundur. Safnalög., til 14:47:54| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Safnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 393. mál (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.). --- Þskj. 454, nál. 622.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:46]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 622 (ný 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.