2002-12-11 14:50:55# 128. lþ.#F 51.#26. fundur. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn., til 14:51:21| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 443. mál (rekstrarfélög o.fl.). --- Þskj. 615.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:51]

Till. vísað til síðari umr. með 47 shlj. atkv.

Till. vísað til utanrmn. án atkvgr.