2002-12-11 14:51:22# 128. lþ.#F 51.#27. fundur. Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn., til 14:51:51| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 445. mál (mat á umhverfisáhrifum). --- Þskj. 625.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:51]

Till. vísað til síðari umr. með 46 shlj. atkv.

Till. vísað til utanrmn. án atkvgr.