2002-12-12 23:24:50# 128. lþ.#F 56.#1. fundur. Almannavarnir o.fl., til 23:26:24| A gert 3 15:57
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 128. lþ.

Almannavarnir o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 464. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 702.

[23:24]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:26]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.