2002-12-13 11:10:00# 128. lþ.#F 57.#10. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 11:10:56| A gert 13 13:41
[prenta uppsett í dálka] 57. fundur, 128. lþ.

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 245. mál (uppsjávarfiskur). --- Þskj. 249, nál. 595.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:10]

Brtt. í nál. 595 samþ. með 43 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.