Útbýting 128. þingi, 51. fundi 2002-12-11 13:31:22, gert 12 11:45

Birting laga og stjórnvaldaerinda, 352. mál, nál. allshn., þskj. 657.

Framkvæmdir við viðhaldsverkefni, 387. mál, svar fjmrh., þskj. 647.