Útbýting 128. þingi, 55. fundi 2002-12-12 21:14:42, gert 13 9:18

Málefni aldraðra, 412. mál, brtt. ÁRJ og MF, þskj. 729.

Úthlutun Byggðastofnunar og ráðherra á aflaheimildum, 466. mál, fsp. GE og JÁ, þskj. 708.