Dagskrá 128. þingi, 26. fundi, boðaður 2002-11-11 15:00, gert 11 18:31
[<-][->]

26. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis mánudaginn 11. nóv. 2002

kl. 3 síðdegis.

---------

  1. Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs, þáltill., 34. mál, þskj. 34. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  2. Rannsóknir á þorskeldi, þáltill., 35. mál, þskj. 35. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  3. Meðferð einkamála, frv., 36. mál, þskj. 36. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  4. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, frv., 37. mál, þskj. 37. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  5. Virðisaukaskattur af barnafatnaði, þáltill., 311. mál, þskj. 336. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  6. Vitamál, stjfrv., 258. mál, þskj. 269. --- 1. umr.
  7. Póstþjónusta, stjfrv., 257. mál, þskj. 268. --- 1. umr.
  8. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 324. mál, þskj. 352. --- 1. umr.
  9. Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, stjfrv., 323. mál, þskj. 351. --- 1. umr.
  10. Lífeyrissjóður bænda, stjfrv., 321. mál, þskj. 349. --- 1. umr.