Dagskrá 128. þingi, 36. fundi, boðaður 2002-11-26 13:30, gert 27 8:32
[<-][->]

36. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 26. nóv. 2002

kl. 1.30 miðdegis.

---------

  1. Fjáraukalög 2002, stjfrv., 66. mál, þskj. 66, nál. 449, 466 og 467, brtt. 450. --- 2. umr.
  2. Húsnæðismál, stjfrv., 370. mál, þskj. 416. --- 1. umr.
  3. Þjóðminjalög, stjfrv., 382. mál, þskj. 435. --- 1. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Heimsþing Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (athugasemdir um störf þingsins).