Dagskrá 128. þingi, 51. fundi, boðaður 2002-12-11 13:30, gert 12 11:45
[<-][->]

51. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 11. des. 2002

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 324. mál, þskj. 352, nál. 619, 636 og 637, brtt. 620, 621, 639 og 642. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 2. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 215. mál, þskj. 218, nál. 617 og 635, brtt. 630, 640 og 641. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Tryggingagjald, stjfrv., 181. mál, þskj. 182, nál. 520. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Aukatekjur ríkissjóðs, stjfrv., 322. mál, þskj. 350, nál. 579. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Lífeyrissjóður sjómanna, stjfrv., 355. mál, þskj. 392, nál. 582 og 606. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 359. mál, þskj. 399, nál. 592. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, stjfrv., 371. mál, þskj. 417, nál. 616. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Staðgreiðsla opinberra gjalda, stjfrv., 372. mál, þskj. 418, nál. 618. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 9. Fjáröflun til vegagerðar, stjfrv., 428. mál, þskj. 554, nál. 631. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 10. Útflutningsaðstoð, stjfrv., 429. mál, þskj. 556, nál. 632. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 11. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, stjfrv., 376. mál, þskj. 428, nál. 633. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 12. Matvælaverð á Íslandi, þáltill., 3. mál, þskj. 3, nál. 597. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 13. Veiting ríkisborgararéttar, frv., 436. mál, þskj. 593. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 14. Skipamælingar, stjfrv., 158. mál, þskj. 158, nál. 570. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 15. Póstþjónusta, stjfrv., 257. mál, þskj. 268, nál. 571 og 648. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 16. Vitamál, stjfrv., 258. mál, þskj. 269, nál. 634. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 17. Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, stjfrv., 354. mál, þskj. 391, nál. 532. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 18. Félagamerki, stjfrv., 346. mál, þskj. 382, nál. 623. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 19. Safnalög, stjfrv., 393. mál, þskj. 454, nál. 622. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 20. Búnaðargjald, frv., 442. mál, þskj. 603. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 21. Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 424. mál, þskj. 550. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 22. Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 425. mál, þskj. 551. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 23. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 426. mál, þskj. 552. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 24. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 438. mál, þskj. 599. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 25. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 439. mál, þskj. 600. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 26. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 443. mál, þskj. 615. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 27. Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 445. mál, þskj. 625. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 28. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjfrv., 183. mál, þskj. 184. --- 3. umr.
 29. Lífeyrissjóður bænda, stjfrv., 321. mál, þskj. 349. --- 3. umr.
 30. Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, stjfrv., 323. mál, þskj. 351. --- 3. umr.
 31. Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, stjfrv., 344. mál, þskj. 380. --- 3. umr.
 32. Ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála, stjfrv., 356. mál, þskj. 393. --- 3. umr.