Dagskrá 128. þingi, 99. fundi, boðaður 2003-03-13 10:30, gert 13 20:16
[<-][->]

99. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 13. mars 2003

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014, stjtill., 469. mál, þskj. 774, nál. 1156 og 1221, brtt. 1144 og 1222. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 2. Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006, stjtill., 563. mál, þskj. 911, nál. 1157, brtt. 1143. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 3. Rannsókn sjóslysa, stjfrv., 552. mál, þskj. 899, nál. 1152, brtt. 1153. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Atvinnuréttindi útlendinga, stjfrv., 598. mál, þskj. 959, nál. 1187. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 404. mál, þskj. 499, nál. 1185. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Reynslulausn, þáltill., 517. mál, þskj. 857, nál. 1186. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 7. Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða, stjtill., 688. mál, þskj. 1120. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 8. Skógrækt 2004--2008, stjtill., 689. mál, þskj. 1121. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 9. Ábúðarlög, stjfrv., 651. mál, þskj. 1060. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 10. Jarðalög, stjfrv., 652. mál, þskj. 1062. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 11. Álbræðsla á Grundartanga, stjfrv., 671. mál, þskj. 1091, nál. 1281, 1282 og 1310. --- 2. umr.
 12. Raforkuver, stjfrv., 670. mál, þskj. 1090, nál. 1264, 1280 og 1305. --- 2. umr.
 13. Raforkulög, stjfrv., 462. mál, þskj. 700, nál. 1230, 1262 og 1309, brtt. 1231. --- 2. umr.
 14. Breyting á ýmsum lögum á orkusviði, stjfrv., 463. mál, þskj. 701, nál. 1232 og 1263, brtt. 1233. --- 2. umr.
 15. Orkustofnun, stjfrv., 544. mál, þskj. 891, nál. 1295. --- 2. umr.
 16. Íslenskar orkurannsóknir, stjfrv., 545. mál, þskj. 892, nál. 1303. --- 2. umr.
 17. Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins, stjfrv., 648. mál, þskj. 1053, nál. 1294 og 1302. --- 2. umr.
 18. Húsnæðissamvinnufélög, stjfrv., 396. mál, þskj. 457, nál. 1234. --- 2. umr.
 19. Vatnsveitur sveitarfélaga, stjfrv., 422. mál, þskj. 533, nál. 1246 og 1306, brtt. 1247. --- 2. umr.
 20. Lyfjalög og læknalög, stjfrv., 423. mál, þskj. 538, nál. 1238, brtt. 1239. --- 2. umr.
 21. Almannavarnir o.fl., stjfrv., 464. mál, þskj. 1249. --- 3. umr.
 22. Ársreikningar, stjfrv., 427. mál, þskj. 1166. --- 3. umr.
 23. Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn, stjfrv., 375. mál, þskj. 1252. --- 3. umr.
 24. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, stjfrv., 538. mál, þskj. 1169. --- 3. umr.
 25. Heilbrigðisþjónusta, stjfrv., 453. mál, þskj. 1248, brtt. 1301. --- 3. umr.
 26. Kosningar til Alþingis, stjfrv., 391. mál, þskj. 1182. --- 3. umr.
 27. Tollalög, stjfrv., 611. mál, þskj. 974. --- 3. umr.
 28. Hafnalög, stjfrv., 661. mál, þskj. 1075, nál. 1236, brtt. 1237. --- 2. umr.
 29. Fjarskipti, stjfrv., 599. mál, þskj. 960, nál. 1258. --- 2. umr.
 30. Póst- og fjarskiptastofnun, stjfrv., 600. mál, þskj. 961, nál. 1257. --- 2. umr.
 31. Fjáraukalög 2003, stjfrv., 653. mál, þskj. 1063, nál. 1228. --- 2. umr.
 32. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., stjfrv., 610. mál, þskj. 973, nál. 1296. --- 2. umr.
 33. Virðisaukaskattur, stjfrv., 669. mál, þskj. 1086, nál. 1297. --- 2. umr.
 34. Kjaradómur og kjaranefnd, stjfrv., 683. mál, þskj. 1110, nál. 1278. --- 2. umr.
 35. Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður, stjfrv., 650. mál, þskj. 1059, nál. 1283. --- 2. umr.
 36. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 602. mál, þskj. 963, nál. 1255. --- 2. umr.
 37. Námsstyrkir, stjfrv., 446. mál, þskj. 629, nál. 1270. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Kvikmynd um mansal (athugasemdir um störf þingsins).
 2. Tilkynning um dagskrá.
 3. Kjör bænda (umræður utan dagskrár).
 4. Afbrigði um dagskrármál.
 5. Afbrigði um dagskrármál.