Fundargerð 128. þingi, 11. fundi, boðaður 2002-10-16 13:30, stóð 13:30:00 til 13:34:46 gert 16 17:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

11. FUNDUR

miðvikudaginn 16. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Barnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 181.

[13:31]


Barnalög, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 31. mál (sameiginleg forsjá barns). --- Þskj. 31.

[13:31]


Barnalög, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 44. mál (faðernismál). --- Þskj. 44.

[13:32]


Útlendingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 168. mál (útlendingar frá EFTA-ríkjum). --- Þskj. 168.

[13:32]


Skráning skipa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 157. mál (þurrleiguskráning fiskiskipa). --- Þskj. 157.

[13:33]


Skipamælingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 158. mál (heildarlög). --- Þskj. 158.

[13:33]


Kvennahreyfingin á Íslandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH og ÞBack, 19. mál. --- Þskj. 19.

[13:33]


Áfengislög, frh. 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 23. mál (framleiðsla innlendra léttvína). --- Þskj. 23.

[13:34]

Fundi slitið kl. 13:34.

---------------