Fundargerð 128. þingi, 27. fundi, boðaður 2002-11-12 13:30, stóð 13:30:01 til 17:42:47 gert 13 8:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

27. FUNDUR

þriðjudaginn 12. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Samþykkt Alþjóðasambands lækna um notkun gagnagrunna á heilbrigðissviði.

[13:31]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Vitamál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 258. mál (vitagjald, sæstrengir). --- Þskj. 269.

[13:46]


Póstþjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 257. mál (EES-reglur). --- Þskj. 268.

[13:47]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 324. mál (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.). --- Þskj. 352.

[13:47]


Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 323. mál (vextir). --- Þskj. 351.

[13:48]


Lífeyrissjóður bænda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 321. mál (skylduaðild maka, skipting iðgjalda). --- Þskj. 349.

[13:48]


Verndun hafs og stranda, 1. umr.

Stjfrv., 240. mál (heildarlög). --- Þskj. 244.

[13:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðhöndlun úrgangs, 1. umr.

Stjfrv., 338. mál (EES-reglur). --- Þskj. 368.

[15:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrvinnslugjald, 1. umr.

Stjfrv., 337. mál. --- Þskj. 367.

[15:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurreisn íslensks skipaiðnaðar, fyrri umr.

Þáltill. SJS og JB, 38. mál. --- Þskj. 38.

[16:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efling félagslegs forvarnastarfs, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 40. mál. --- Þskj. 40.

og

Gjald af áfengi og tóbaki, 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 41. mál (forvarnasjóður). --- Þskj. 41.

[16:49]

[17:41]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:42.

---------------