Fundargerð 128. þingi, 28. fundi, boðaður 2002-11-13 13:30, stóð 13:30:00 til 13:35:11 gert 14 8:20
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

28. FUNDUR

miðvikudaginn 13. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Verndun hafs og stranda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 240. mál (heildarlög). --- Þskj. 244.

[13:32]


Meðhöndlun úrgangs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 338. mál (EES-reglur). --- Þskj. 368.

[13:32]


Úrvinnslugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 337. mál. --- Þskj. 367.

[13:33]


Endurreisn íslensks skipaiðnaðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS og JB, 38. mál. --- Þskj. 38.

[13:33]


Efling félagslegs forvarnastarfs, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 40. mál. --- Þskj. 40.

[13:34]


Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 41. mál (forvarnasjóður). --- Þskj. 41.

[13:34]

Fundi slitið kl. 13:35.

---------------