Fundargerð 128. þingi, 37. fundi, boðaður 2002-11-27 10:30, stóð 10:30:04 til 21:46:02 gert 28 8:3
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

37. FUNDUR

miðvikudaginn 27. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[10:31]

Forseti gat þess að þingflokksfundir stæðu einungis í klukkutíma og stefnt væri að því að ljúka 2. umræðu fjárlaga á fundinum.


Fjárlög 2003, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 464, 473 og 474, brtt. 465.

[10:32]

[11:59]

Útbýting þingskjala:

[12:35]

Útbýting þingskjala:

[13:03]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:03]


Fjáraukalög 2002, frh. 2. umr.

Stjfrv., 66. mál. --- Þskj. 66, nál. 449, 466 og 467, brtt. 450.

[13:31]


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 370. mál (niðurfelling skulda). --- Þskj. 416.

[13:38]


Þjóðminjalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 382. mál (verkaskipting, minjaverðir o.fl.). --- Þskj. 435.

[13:39]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:39]


Fjárlög 2003, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 464, 473 og 474, brtt. 465, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487 og 488.

[13:40]

[15:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 16:32]

[17:34]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:34]


Fjárlög 2003, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 464, 473 og 474, brtt. 465, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 og 492.

[17:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 21:46.

---------------