Fundargerð 128. þingi, 42. fundi, boðaður 2002-11-28 23:59, stóð 22:40:08 til 22:43:20 gert 29 9:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

42. FUNDUR

fimmtudaginn 28. nóv.,

að loknum 41. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:41]


Gjald af áfengi og tóbaki, 3. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496.

Enginn tók til máls.

[22:41]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 512).

Fundi slitið kl. 22:43.

---------------