Fundargerð 128. þingi, 43. fundi, boðaður 2002-12-02 15:00, stóð 14:59:49 til 17:29:01 gert 3 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

mánudaginn 2. des.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Sala ríkisbankanna.

[15:02]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Lækkun tekjustofna sveitarfélaga.

[15:10]

Spyrjandi var Kristján L. Möller.


Kræklingarækt.

[15:16]

Spyrjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Vegaframkvæmdir í Reykjavík.

[15:24]

Spyrjandi var Guðmundur Hallvarðsson.


Um fundarstjórn.

Fyrirkomulag í óundirbúnum fyrirspurnum.

[15:31]

Málshefjandi var Gísli S. Einarsson.


Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn, 1. umr.

Stjfrv., 375. mál. --- Þskj. 427.

[15:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 1. umr.

Stjfrv., 391. mál (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.). --- Þskj. 452.

[15:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með skipum, 1. umr.

Stjfrv., 360. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 400.

[15:45]

[16:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vinnutími sjómanna, 1. umr.

Stjfrv., 390. mál (EES-reglur). --- Þskj. 451.

[16:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vaktstöð siglinga, 1. umr.

Stjfrv., 392. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 453.

[16:56]

[17:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:29.

---------------