Fundargerð 128. þingi, 69. fundi, boðaður 2003-01-30 10:30, stóð 10:30:21 til 18:15:14 gert 31 9:9
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

69. FUNDUR

fimmtudaginn 30. jan.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki.

[10:31]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Raforkulög, 1. umr.

Stjfrv., 462. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 700.

[10:45]

[Fundarhlé. --- 12:57]

[13:29]

Útbýting þingskjals:

[13:30]

[Fundarhlé. --- 14:13]

[14:17]

Útbýting þingskjals:

[14:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á orkusviði, 1. umr.

Stjfrv., 463. mál. --- Þskj. 701.

[16:10]

[16:12]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðlar og Staðlaráð Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 461. mál (heildarlög). --- Þskj. 699.

[16:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkustofnun, 1. umr.

Stjfrv., 544. mál (heildarlög). --- Þskj. 891.

[16:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslenskar orkurannsóknir, 1. umr.

Stjfrv., 545. mál. --- Þskj. 892.

[16:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkahlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 521. mál (ársreikningar, slit félaga). --- Þskj. 864.

[16:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:51]

Útbýting þingskjala:


Hlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 522. mál (ársreikningar, samlagshlutafélög). --- Þskj. 865.

[16:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samvinnufélög, 1. umr.

Stjfrv., 519. mál (ársreikningar, afskráning félaga). --- Þskj. 860.

[16:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, 1. umr.

Stjfrv., 520. mál (ársreikningar). --- Þskj. 861.

[16:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 485. mál (ökutækjatryggingar, EES-reglur). --- Þskj. 797.

[16:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfasjóðir og fjárfestingasjóðir, 1. umr.

Stjfrv., 518. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 859.

[16:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 17:04]


Sveitarstjórnarlög, 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 61. mál (lágmarksstærð sveitarfélags). --- Þskj. 61.

[17:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:15]

Útbýting þingskjals:


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 1. umr.

Stjfrv., 543. mál (hækkun umsýsluþóknunar). --- Þskj. 890.

[17:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn mengun sjávar, frh. 1. umr.

Frv. EKG og KPál, 53. mál (förgun skipa og loftfara). --- Þskj. 53.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Frv. EKG og ÖS, 54. mál (reynslulausn). --- Þskj. 54.

[17:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi, fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55.

[17:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti, fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 62. mál. --- Þskj. 62.

[18:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulag sjóbjörgunarmála, fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 63. mál. --- Þskj. 63.

[18:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:15.

---------------