Fundargerð 128. þingi, 87. fundi, boðaður 2003-03-04 13:30, stóð 13:30:02 til 20:39:24 gert 5 7:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

87. FUNDUR

þriðjudaginn 4. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Svar við fyrirspurn.

[13:33]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Lögmenn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 612. mál (EES-reglur, námskröfur). --- Þskj. 975.

[13:34]


Álverksmiðja í Reyðarfirði, 3. umr.

Stjfrv., 509. mál. --- Þskj. 1061, brtt. 1067.

[13:37]

[15:32]

Útbýting þingskjals:

[17:27]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:25]

[19:59]

[20:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--5. og 7.--28. mál.

Fundi slitið kl. 20:39.

---------------