Fundargerð 128. þingi, 88. fundi, boðaður 2003-03-05 13:30, stóð 13:30:01 til 14:00:38 gert 6 8:4
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

88. FUNDUR

miðvikudaginn 5. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Sveitarstjórnarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 622. mál (fjármálastjórn o.fl.). --- Þskj. 995.

[13:32]


Ábyrgðasjóður launa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 649. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1055.

[13:32]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 636. mál (verðjöfnun við útflutning). --- Þskj. 1031.

[13:33]


Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 648. mál (sala á eignarhluta ríkissjóðs). --- Þskj. 1053.

[13:33]


Álverksmiðja í Reyðarfirði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 509. mál. --- Þskj. 1061, brtt. 1067.

[13:33]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1093).

Fundi slitið kl. 14:00.

---------------