Fundargerð 128. þingi, 93. fundi, boðaður 2003-03-10 10:30, stóð 10:30:08 til 18:05:56 gert 11 8:33
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

93. FUNDUR

mánudaginn 10. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Stjórnsýslulög, 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (rafræn stjórnsýsla). --- Þskj. 384.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 675. mál (endurútgáfa). --- Þskj. 1098.

[10:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 377. mál (EES-reglur, gjaldþol). --- Þskj. 429, nál. 978.

[10:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samvinnufélög, 2. umr.

Stjfrv., 519. mál (ársreikningar, afskráning félaga). --- Þskj. 860, nál. 1025.

[10:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (ársreikningar). --- Þskj. 861, nál. 1026.

[10:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkahlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (ársreikningar, slit félaga). --- Þskj. 864, nál. 1023.

[10:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 522. mál (ársreikningar, samlagshlutafélög). --- Þskj. 865, nál. 1024.

[10:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir, 2. umr.

Stjfrv., 518. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 859, nál. 1065, brtt. 1066.

[10:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Neytendakaup, 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur). --- Þskj. 904, nál. 1111, brtt. 1112.

[10:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samkeppnislög, 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 894, nál. 1027.

[10:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 548. mál (eftirlitslistar). --- Þskj. 895, nál. 1028.

[10:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir gegn peningaþvætti, 2. umr.

Stjfrv., 549. mál (EES-reglur). --- Þskj. 896, nál. 1048.

[10:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 601. mál (hlutabréfasjóðir). --- Þskj. 962, nál. 1107.

[10:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 485. mál (ökutækjatryggingar, EES-reglur). --- Þskj. 797, nál. 1123.

[10:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 568. mál (EES-reglur). --- Þskj. 919, nál. 1128, brtt. 1129.

[10:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ársreikningar, 2. umr.

Stjfrv., 427. mál (EES-reglur). --- Þskj. 553, nál. 979, brtt. 980.

[10:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um Norðurorku, 1. umr.

Frv. iðnn., 687. mál (biðlaunaréttur starfsmanna). --- Þskj. 1119.

[11:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðlar og Staðlaráð Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 461. mál (heildarlög). --- Þskj. 699, nál. 1058.

[11:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Neysluvatn, síðari umr.

Þáltill. KF, 13. mál. --- Þskj. 13, nál. 1125.

[11:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 538. mál (heildarlög). --- Þskj. 883, nál. 1118.

[11:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[11:42]

Útbýting þingskjala:


Búnaðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 241. mál (erfðanefnd). --- Þskj. 245, nál. 1046.

[11:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innflutningur dýra, síðari umr.

Þáltill. DrH o.fl., 106. mál. --- Þskj. 106, nál. 1126.

[11:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýting innlends trjáviðar, síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 154. mál. --- Þskj. 154, nál. 1131.

[11:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 2. umr.

Stjfrv., 543. mál (hækkun umsýsluþóknunar). --- Þskj. 890, nál. 1044.

[11:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tóbaksvarnir, 2. umr.

Stjfrv., 415. mál (EES-reglur). --- Þskj. 524, nál. 1054.

[11:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 11:56]


Vaktstöð siglinga, 2. umr.

Stjfrv., 392. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 453, nál. 1087, brtt. 1088.

[11:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Siglingastofnun Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 539. mál (vaktstöð siglinga, EES-reglur). --- Þskj. 884, nál. 1089.

[12:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með skipum, 2. umr.

Stjfrv., 360. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 400, nál. 998, brtt. 1000.

[12:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vinnutími sjómanna, 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (EES-reglur). --- Þskj. 451, nál. 999.

[12:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 2. umr.

Stjfrv., 168. mál (útlendingar frá EFTA-ríkjum). --- Þskj. 168, nál. 1004.

[12:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir, 2. umr.

Stjfrv., 350. mál (færsla skráningar, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 387, nál. 1003.

[12:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fyrirtækjaskrá, 2. umr.

Stjfrv., 351. mál (heildarlög). --- Þskj. 388, nál. 1005.

[12:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 2. umr.

Stjfrv., 353. mál (brot í opinberu starfi). --- Þskj. 390, nál. 1106.

[12:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 2. umr.

Stjfrv., 391. mál (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.). --- Þskj. 452, nál. 1049, brtt. 1050.

[12:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 805, nál. 1122.

[12:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afbrigði um dagskrármál.

[13:01]

[Fundarhlé. --- 13:03]

[15:03]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:04]


Kjaradómur og kjaranefnd, 1. umr.

Stjfrv., 683. mál (heilsugæslulæknar). --- Þskj. 1110.

[15:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 2. umr.

Stjfrv., 567. mál (kynferðisbrot gegn börnum og mansal). --- Þskj. 918, nál. 1124, brtt. 1145.

[15:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 2. umr.

Stjfrv., 347. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 383, nál. 1108, brtt. 1109 og 1133.

[16:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðhöndlun úrgangs, 2. umr.

Stjfrv., 338. mál (EES-reglur). --- Þskj. 368, nál. 1116, brtt. 1117.

[16:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 453. mál (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.). --- Þskj. 656, nál. 1076, brtt. 1077, 1134 og 1149.

[16:57]

Umræðu frestað.

[17:04]

Útbýting þingskjala:


Stjórnsýslulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (rafræn stjórnsýsla). --- Þskj. 384.

[17:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1158).


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 675. mál (endurútgáfa). --- Þskj. 1098.

[17:06]


Vátryggingastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 377. mál (EES-reglur, gjaldþol). --- Þskj. 429, nál. 978.

[17:06]


Verðbréfaviðskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 347. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 383, nál. 1108, brtt. 1109 og 1133.

[17:08]


Samvinnufélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 519. mál (ársreikningar, afskráning félaga). --- Þskj. 860, nál. 1025.

[17:17]


Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (ársreikningar). --- Þskj. 861, nál. 1026.

[17:18]


Einkahlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (ársreikningar, slit félaga). --- Þskj. 864, nál. 1023.

[17:19]


Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 522. mál (ársreikningar, samlagshlutafélög). --- Þskj. 865, nál. 1024.

[17:20]


Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 518. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 859, nál. 1065, brtt. 1066.

[17:20]


Neytendakaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur). --- Þskj. 904, nál. 1111, brtt. 1112.

[17:23]


Samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 894, nál. 1027.

[17:25]


Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 548. mál (eftirlitslistar). --- Þskj. 895, nál. 1028.

[17:25]


Aðgerðir gegn peningaþvætti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 549. mál (EES-reglur). --- Þskj. 896, nál. 1048.

[17:26]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 601. mál (hlutabréfasjóðir). --- Þskj. 962, nál. 1107.

[17:27]


Vátryggingastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 485. mál (ökutækjatryggingar, EES-reglur). --- Þskj. 797, nál. 1123.

[17:28]


Vátryggingastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 568. mál (EES-reglur). --- Þskj. 919, nál. 1128, brtt. 1129.

[17:30]


Ársreikningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 427. mál (EES-reglur). --- Þskj. 553, nál. 979, brtt. 980.

[17:32]


Stofnun hlutafélags um Norðurorku, frh. 1. umr.

Frv. iðnn., 687. mál (biðlaunaréttur starfsmanna). --- Þskj. 1119.

[17:37]


Staðlar og Staðlaráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 461. mál (heildarlög). --- Þskj. 699, nál. 1058.

[17:37]


Neysluvatn, frh. síðari umr.

Þáltill. KF, 13. mál. --- Þskj. 13, nál. 1125.

[17:39]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1168).


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 538. mál (heildarlög). --- Þskj. 883, nál. 1118.

[17:40]


Búnaðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 241. mál (erfðanefnd). --- Þskj. 245, nál. 1046.

[17:41]


Innflutningur dýra, frh. síðari umr.

Þáltill. DrH o.fl., 106. mál. --- Þskj. 106, nál. 1126.

[17:43]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1171).


Nýting innlends trjáviðar, frh. síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 154. mál. --- Þskj. 154, nál. 1131.

[17:43]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1172).


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 543. mál (hækkun umsýsluþóknunar). --- Þskj. 890, nál. 1044.

[17:44]


Meðhöndlun úrgangs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 338. mál (EES-reglur). --- Þskj. 368, nál. 1116, brtt. 1117.

[17:45]


Tóbaksvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 415. mál (EES-reglur). --- Þskj. 524, nál. 1054.

[17:47]


Eftirlit með skipum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 360. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 400, nál. 998, brtt. 1000.

[17:48]


Vinnutími sjómanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (EES-reglur). --- Þskj. 451, nál. 999.

[17:49]


Vaktstöð siglinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 392. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 453, nál. 1087, brtt. 1088.

[17:51]


Siglingastofnun Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 539. mál (vaktstöð siglinga, EES-reglur). --- Þskj. 884, nál. 1089.

[17:52]


Útlendingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 168. mál (útlendingar frá EFTA-ríkjum). --- Þskj. 168, nál. 1004.

[17:53]


Hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 350. mál (færsla skráningar, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 387, nál. 1003.

[17:54]


Fyrirtækjaskrá, frh. 2. umr.

Stjfrv., 351. mál (heildarlög). --- Þskj. 388, nál. 1005.

[17:55]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 353. mál (brot í opinberu starfi). --- Þskj. 390, nál. 1106.

[17:56]


Kosningar til Alþingis, frh. 2. umr.

Stjfrv., 391. mál (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.). --- Þskj. 452, nál. 1049, brtt. 1050.

[17:57]


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 805, nál. 1122.

[17:59]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 567. mál (kynferðisbrot gegn börnum og mansal). --- Þskj. 918, nál. 1124, brtt. 1145.

[18:01]


Kjaradómur og kjaranefnd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 683. mál (heilsugæslulæknar). --- Þskj. 1110.

[18:04]

Út af dagskrá voru tekin 40.--41. og 43.--46. mál.

Fundi slitið kl. 18:05.

---------------