Fundargerð 128. þingi, 98. fundi, boðaður 2003-03-12 19:50, stóð 19:50:02 til 21:58:14 gert 13 8:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

98. FUNDUR

miðvikudaginn 12. mars,

kl. 7.50 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Almennar stjórnmálaumræður.

[19:51]

Umræðurnar fóru þannig fram að hver þingflokkur fékk 22 mínútur til umráða sem skiptust í þrjár umferðir, 10 mínútur í fyrstu umferð og 6 mínútur í annarri og síðustu umferð. Kristján Pálsson, 8. þm. Reykn., utan flokka, hafði 11 mínútur og talaði síðastur í fyrstu umferð.

Röð flokkanna var þessi í öllum umferðum: Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri hreyfingin -- grænt framboð, Framsóknarflokkur og Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn flokkanna voru:

Fyrir Samfylkinguna talaði í fyrstu umferð Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykv., í annarri umferð Einar Már Sigurðarson, 4. þm. Austurl., en í þriðju umferð talaði Lúðvík Bergvinsson, 6. þm. Suðurl.

Fyrir Sjálfstæðisflokk talaði í fyrstu umferð Árni R. Árnason, 11. þm. Reykn., og Ásta Möller, 19. þm. Reykv., í annarri Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 5. þm. Reykn., en í þeirri þriðju Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.

Ræðumenn Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs voru í fyrstu umferð Ögmundur Jónasson, 13. þm. Reykv., í annarri umferð Þuríður Backman, 5. þm. Austurl., en Árni Steinar Jóhannsson, 6. þm. Norðurl. e., í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk talaði Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra í fyrstu umferð, í annarri Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra, en í þriðju umferð Magnús Stefánsson, 2. þm. Vesturl.

Fyrir Frjálslynda flokkinn talaði í fyrstu umferð Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykv., en Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestf., í annarri og í þriðju umferð.

[21:56]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 21:58.

---------------