Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 402. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 511  —  402. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum.

Frá 2. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (JóhS, LB).    Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 4. gr., svohljóðandi:
    Í stað hlutfallstölunnar „1%“ í 1. málsl. 7. gr. laganna kemur: 1,5%.