Útbýting 130. þingi, 53. fundi 2004-01-29 16:19:32, gert 29 16:56

Afskriftir viðskiptabankanna, 515. mál, fsp. JóhS, þskj. 787.

Aukatekjur ríkissjóðs, 509. mál, frv. GÞÞ o.fl., þskj. 781.

Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn, 514. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 786.

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi, 508. mál, beiðni JóhS o.fl. um skýrslu, þskj. 780.

Helgarlokun bráðamóttöku Landspítalans, 510. mál, fsp. JóhS, þskj. 782.

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga, 516. mál, fsp. JóhS, þskj. 788.

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana, 512. mál, fsp. EKG, þskj. 784.

Útgáfa rita um sögu stjórnarráðsins 1964--2004, 511. mál, fsp. MÁ, þskj. 783.

Verðmyndun á grænmeti, 501. mál, fsp. JóhS, þskj. 773.

Verktaka starfsmanna hjá Ríkisútvarpinu, 513. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 785.