2004-02-25 13:51:49# 130. lþ.#F 71.#6. fundur. Meðlagsgreiðslur., til 13:52:14| A gert 25 15:51
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 130. lþ.

Meðlagsgreiðslur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 311. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 356.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:52]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.