Útbýting 130. þingi, 68. fundi 2004-02-19 17:10:31, gert 20 7:58

Aðsókn að Háskóla Íslands, 619. mál, fsp. KJúl, þskj. 927.

Afgreiðslutími lyfjaverslana, 618. mál, fsp. KJúl, þskj. 926.

Atvinnuleysisbætur, 620. mál, fsp. HHj, þskj. 928.

Brottfall úr framhaldsskólum, 610. mál, fsp. BjörgvS, þskj. 918.

Landsdómur og ráðherraábyrgð, 595. mál, þáltill. JóhS o.fl., þskj. 894.

Tæknimenntun, 617. mál, fsp. KJúl, þskj. 925.

Þverfaglegt endurhæfingarráð, 615. mál, fsp. ÞBack, þskj. 923.

Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi, 616. mál, fsp. ÞBack, þskj. 924.