2004-03-09 13:38:05# 130. lþ.#F 79.#5. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 13:38:32| A gert 5 10:13
[prenta uppsett í dálka] 79. fundur, 130. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 683. mál (metangas og rafmagn). --- Þskj. 1012.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:38]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.