2004-03-10 13:51:33# 130. lþ.#F 80.#5. fundur. Réttarstaða íslenskrar tungu., til 13:51:59| A gert 10 14:6
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 130. lþ.

Réttarstaða íslenskrar tungu, frh. fyrri umr.

Þáltill. MÁ o.fl., 387. mál. --- Þskj. 517.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:51]

Till. vísað til síðari umr. með 51 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.