2004-03-18 17:24:15# 130. lþ.#F 86.#7. fundur. Erfðafjárskattur., til 18:19:52| L gert 19 8:56
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur, 130. lþ.

Erfðafjárskattur, 2. umr.

Stjfrv., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 605, nál. 1151, brtt. 1152.

[17:25]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[17:36]

Gunnar Birgisson:


[17:42]

Össur Skarphéðinsson:


[17:52]

Útbýting þingskjala:

[17:52]

Ögmundur Jónasson:


[17:57]

Kristinn H. Gunnarsson:


[18:09]

Guðjón A. Kristjánsson:


[18:14]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):