2004-03-31 13:55:43# 130. lþ.#F 91.#4. fundur. Veiðieftirlitsgjald., til 13:56:03| A gert 1 9:10
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 130. lþ.

Veiðieftirlitsgjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 787. mál (afnám gjalds). --- Þskj. 1198.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:55]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.