2004-04-26 15:52:39# 130. lþ.#F 102.#17. fundur. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar., til 15:53:04| A gert 3 14:38
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 130. lþ.

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 283. mál. --- Þskj. 321.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:52]

Till. vísað til síðari umr. með 45 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.