2004-04-27 13:57:27# 130. lþ.#F 103.#10. fundur. Háskóli Íslands., til 13:58:20| A gert 27 16:25
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 130. lþ.

Háskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 780. mál (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.). --- Þskj. 1184, nál. 1454.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Brtt. í nál. 1454 samþ. með 40 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.