2004-04-27 14:00:25# 130. lþ.#F 103.#14. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 14:01:19| A gert 27 16:25
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 130. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 683. mál (metangas og rafmagn). --- Þskj. 1012, nál. 1463, brtt. 1484.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

Brtt. 1484 kölluð aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.