2004-04-29 17:27:36# 130. lþ.#F 106.#11. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 18:58:04| L gert 4 14:26
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 130. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 683. mál (metangas og rafmagn). --- Þskj. 1012, brtt. 1484.

[17:28]

Össur Skarphéðinsson:


[17:43]

Ögmundur Jónasson:


[17:46]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[17:53]

Steingrímur J. Sigfússon:


[18:04]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[18:06]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:09]

Össur Skarphéðinsson:


[18:37]

Hjálmar Árnason:


[18:49]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[18:51]

Hjálmar Árnason (andsvar):


[18:53]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[18:55]

Hjálmar Árnason (andsvar):