2004-04-29 23:18:33# 130. lþ.#F 106.#12. fundur. Siglingavernd., til 23:20:13| A gert 30 9:52
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 130. lþ.

Siglingavernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 569. mál. --- Þskj. 859, nál. 1487, brtt. 1488.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:18]

1. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 1488,1 samþ. með 57 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1488,2--7 samþ. með 59 shlj. atkv.

4.--11. gr., svo breyttar, samþ. með 59 shlj. atkv.

12.--14. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 58 shlj. atkv.