2004-05-19 10:55:53# 130. lþ.#F 120.#15. fundur. Lögreglulög., til 10:56:17| A gert 21 8:5
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 130. lþ.

Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 870. mál (tæknirannsóknir o.fl.). --- Þskj. 1328, nál. 1539.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.