2004-05-26 15:33:19# 130. lþ.#F 127.#13. fundur. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð., til 16:00:24| F gert 20 14:51
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 130. lþ.

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, 2. umr.

Stjfrv., 341. mál (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.). --- Þskj. 415, nál. 1536, 1574 og 1576, brtt. 1537 og 1575.

[15:33]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Drífa Hjartardóttir):


[15:44]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Jón Gunnarsson):


[15:59]

Útbýting þingskjala: