2004-05-26 17:01:38# 130. lþ.#F 127.#13. fundur. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð., til 17:29:48| L gert 20 14:51
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 130. lþ.

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 341. mál (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.). --- Þskj. 415, nál. 1536, 1574 og 1576, brtt. 1537 og 1575.

[17:01]

Frsm. 2. minni hluta heilbr.- og trn. (Þuríður Backman):