2004-05-27 14:14:05# 130. lþ.#F 128.#5. fundur. Eiturefni og hættuleg efni., til 14:14:46| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Eiturefni og hættuleg efni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 877. mál (sæfiefni, EES-reglur). --- Þskj. 1335, nál. 1530.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:14]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.