2004-05-27 14:40:16# 130. lþ.#F 128.#17. fundur. Loftferðir., til 14:42:12| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Loftferðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 945. mál (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1439, nál. 1620, brtt. 1621.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:40]

Brtt. 1621,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1621,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1621,3 samþ. með 52 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

4.--8. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.