2004-05-27 14:53:49# 130. lþ.#F 128.#23. fundur. Íslensk farskip., til 14:54:17| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Íslensk farskip, frh. síðari umr.

Þáltill. SigurjÞ o.fl., 484. mál (skattareglur o.fl.). --- Þskj. 756, nál. 1683.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:54]

Till. í nál. 1683 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar samþ. með 53 shlj. atkv.