2004-05-27 23:45:40# 130. lþ.#F 129.#26. fundur. Jarðalög., til 00:16:55| L gert 28 7:51
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 130. lþ.

Jarðalög, 2. umr.

Stjfrv., 783. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1753 og 1802, brtt. 1754.

[23:46]

Frsm. meiri hluta landbn. (Drífa Hjartardóttir):


[00:00]

Frsm. minni hluta landbn. (Jón Bjarnason):


[00:14]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):