2004-05-28 14:47:52# 130. lþ.#F 130.#12. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 14:55:01| A gert 1 13:50
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 849. mál (heildarlög). --- Þskj. 1306, nál. 1708 og 1763, brtt. 1709 og 1764.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:50]

[14:48]

Einar Már Sigurðarson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1709,1 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1709,2 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

7.--17. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1709,3 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÖJ) fjarstaddir.

18. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÞKG) fjarstaddir.

19.--23. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1764,1 felld með 27:20 atkv. og sögðu

 já:
AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1709,4 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MF, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

24. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

25. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1764,2 felld með 26:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÞÞ*, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

2 þm. (MÞH, ÞSveinb**) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

[**Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 1764,3 felld með 27:20 atkv. og sögðu

 já:
AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, PHB, SI, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JÁ, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.