2004-05-28 00:14:54# 130. lþ. 129.26 fundur 783. mál: #A jarðalög# (heildarlög) frv. 81/2004, landbrh.
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 130. lþ.

[24:14]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):

Hæstv. forseti. Ég vil í lok umræðunnar þakka hv. landbn. mikil og góð störf, bæði að jarða- og ábúðarlögunum. Þetta er búið að taka langan tíma og miklu lengri en ég sjálfur ætlaði mér því að ég hygg að ég hafi oft lofað því á síðasta kjörtímabili að reynt yrði að klára málið þá. Þetta eru flóknir og stórir málaflokkar sem verður að fara mjög vel yfir. Það hefur tekið langan tíma og margir aðilar komið að því, búnaðarþing aftur og aftur, sveitarstjórnir og í ráðuneytinu hefur mikil vinna verið lögð í málið. Svo hefur landbn. nú tekið málið mjög föstum tökum á þessum vetri og gengið enn lengra til breytinga þannig að ég vil þakka starf hv. landbn. að þessum málum og þá niðurstöðu sem stór meiri hluti hennar kemst að hér við lokagerð málsins. (JBjarn: ... gamaldags.)

Það má svo sem spyrja hver sé gamaldags (JBjarn: ... nefndinni ...) eins og hér er kallað fram í. En ég hygg, hv. þm. Jón Bjarnason, að við séum hér að staðfesta eina frjálslyndustu löggjöf á Norðurlöndum um jarðalög og ábúðarlög þannig að við erum að stíga mjög mikið framfaraspor sem mun hafa mikil áhrif á byggðaþróun til hagsbóta fyrir landsbyggðina á næstu árum. Þessir stóru málaflokkar eru landsbyggðarmál sem munu gera það að verkum að eftirspurn eftir landi eykst, búseta á landsbyggðinni verður auðveldari og úrelt löggjöf heyrir til liðinni tíð með mörgum flækjum. Hér er stigið mikið framfaraskref. Vil ég þakka fyrir það. (SJS: Þú ert að leka niður.)