Útbýting 130. þingi, 125. fundi 2004-05-25 16:57:57, gert 26 10:56

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 878. mál, nál. 1. minni hluta landbn., þskj. 1771.