Útbýting 130. þingi, 129. fundi 2004-05-27 16:15:46, gert 28 7:51

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu, 708. mál, svar heilbrrh., þskj. 1788.

Stjórn fiskveiða, 996. mál, brtt. GHj o.fl., þskj. 1827.