Útbýting 130. þingi, 129. fundi 2004-05-27 17:30:07, gert 28 7:51

Búnaðarfræðsla, 879. mál, brtt. 1. minni hluta landbn., þskj. 1829.

Samanburður á matvælaverði á Íslandi, Norðurlöndum og ríkjum Evrópusambandsins, 1008. mál, skýrsla forsrh., þskj. 1828.